Νίκη Ρωμανάκη

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Το γραφείο της Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπεύτριας Νίκης Ρωμανάκη λειτουργεί από το 2016 παρέχοντας υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Με εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία σε επίπεδο ατομικής θεραπείας, οικογένειας και ζεύγους η ψυχολόγος αναλαμβάνει περιστατικά που αφορούν, αγχώδεις διαταραχές, εξαρτήσεις, φοβίες, στρες, διαχείριση πένθους καθώς και παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για ζεύγη και διαζύγια. Παράλληλα συντονίζει ομάδες γονέων, εφήβων και προσωπικής ανάπτυξης ενώ διοργανώνουν σεμινάρια για ειδικά θέματα  όπως η επικοινωνία, το άγχος, το πένθος κλπ

Wayne W. Dyer

" Όταν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τα πράγματα που βλέπεις αλλάζουν ..."


Υπηρεσίες Ατομική Θεραπεία


Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Ψυχοθεραπεία εφήβων

Υποστήριξη LGBTQ κοινότητας

Θεραπεία οικογένειας

Θεραπεία ζεύγους


   

Ομαδική Θεραπεία


Ομάδες ενηλίκων με διάφορες θεματικες (άγχος, κατάθλιψη, πένθος, διατροφικές διαταραχές, διαχείριση θυμού, εξαρτήσεις )

Ομάδες γονέων

Ομάδες εφήβων

Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης

Κύκλοι σεμιναρίων


Συμβουλευτική σε ειδικά θέματα

Αντιμετώπιση διαταραχών άγχους

Κρίσεις πανικού

Διαζύγια/Σχέσεις/Επικοινωνία
Διαχείριση πένθους 
Διατροφικές διαταραχές 
Συναισθηματικές διαταραχές - κατάθλιψη
Φοβίες, κρίσεις, κακοποίηση