Ο χώρος

To γραφείο της ψυχολόγου Νίκης Ρωμανάκη στεγάζεται στην οδό Μαλικούτη 1Α στο Ηράκλειο Κρήτης