Ατομική θεραπείαΨυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο. Μέσα από την συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία δίνεται η δυνατότητα του επαναπροσδιορισμού του εαυτού, των σχέσεων, της στάσης ζωής.  Η ιστορία ζωής ξετυλίγεται και μέσα από την αφήγηση αναδύονται τα στοιχεία εκείνα που συντελούν στην ανασύνθεση της ... 

"Η Ψυχοθεραπεία είναι μια κυκλική διαδικασία από την απομόνωση στο σχετίζεσθαι ..."

Irvin D. Yalom


                                           
                                                                Θεραπεία οικογένειας - ζεύγους
H συστημική/οικογενειακή ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις και στα δυναμικά σχέσεων μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή και με σεβασμό στις αξίες κάθε οικογένειας/ζεύγους, φωτίζονται τα μοτίβα αλληλεπίδρασης και επαναπροσδιορίζεται το σχετίζεσθαι στις διαπροσωπικές σχέσεις.


"Δεν υπάρχουν άτομα στον κόσμο, αλλά ψήγματα οικογενειών..."

          Carl Whitaker

  


Ομάδες ενηλίκων /  γονέων - εφήβων


Ομάδες με διάφορες θεματικές ενότητες (διαχείριση άγχους, θυμού, κατάθλιψη, πένθος, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις κλπ) για ενήλικες, γονείς ή εφήβους. Μέσα απο την δυναμική της ομάδας η θεραπευτική διαδικασία πραγματοποιείται με την ενθάρρυνση της αυτοαποκάλυψης με τις διεργασίες να συντελούνται τόσο σε εσωτερικό/ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο ...  

"Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στις περιορισμένες αντιλήψεις των άλλων να καθορίζουν τη ζωή μας"Σεμινάρια - Διαλέξεις
 Κύκλοι Σεμιναρίων/ Διαλέξεων/ Ομιλιών με διάφορες θεματικές σχετικά με την ψυχική υγεία (οργάνωση παρεμβάσεων στο σχολείο, σχολικός εκφοβισμός, στίγμα κατα της ψυχικής νόσου, κ.α.)

Ψυχοεκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και βιωματικών δράσεων (εργαστήρια, ημερίδες).

Συνδιοργάνωση / Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια:

"Δημιουργώντας νέες εκδοχές στις ιστορίες ζωής"

"Falling in love/Standing in love"