Βιογραφικό : 


Νίκη Ρωμανάκη

Ψυχολόγος Msc/Ψυχοθεραπεύτρια

Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Central Lancashire της Αγγλίας κατά τα έτη 2000-2003.  Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πρακτικές ασκήσεις σε δομές ψυχικής υγείας στο Preston της Αγγλίας. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2003 - 2004, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εργασιακή - Οργανωτική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Napier του Εδιμβούργου.  Το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις του Εδιμβούργου ως εργασιακή ψυχολόγος.

Το ακαδημαϊκό έτος 2011 -2012 ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εξετάσεις για την Πράξη Αναγνώρισης και Ισοτιμίας πτυχίου μέσω ΔΟΑΤΑΠ στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια απέκτησε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Τα ακαδημαϊκά έτη 2011 - 2015 πραγματοποίησε τον 4ετη κύκλο εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης και Εκπαίδευσης του Ψυχιάτρου Παναγιώτη Χρυσού στο Ηράκλειο Κρήτης και έλαβε Δίπλωμα Συστημικής Ψυχοθεραπεύτριας. 

Το Νοέμβριο του 2014 ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2ου Αλληλεπιδραστικού Συμποσίου στη Συστημική Ψυχοθεραπεία» με θέμα «Αναζητώντας το Απρόβλεπτο στην Ψυχοθεραπεία», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Συστημικής Σκέψης & Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης. 

To 2014 και το 2015 ανέλαβε τον συντονισμό ομάδων συμβουλευτικής ενηλίκων και προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων καθώς και ομάδων γονέων σε εθελοντικό πρόγραμμα του ΚΕΣΑΝ ως ενεργό μέλος του συλλόγου εθελοντών στην πρόληψη "Η ομάδα".  Μαζί με εθελοντές της ομάδας συνδημιούργησε το θεραπευτικό εργαλείο "Αλήθεια ή Θάρρος" που χρησιμοποιείται ευρέως σε παρεμβάσεις που διοργανώνονται σε σχολεία με ομάδες μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Το 2015 συμμετείχε στην ημερίδα "Έρως - Αντέρως : Συνάντηση στο Χρόνο και τις Τέχνες" συνδιοργανώνοντας και συντονίζοντας με άλλους συναδέλφους βιωματικά εργαστήρια. 

Από τον Νοέμβριο του 2016 εργάζεται ως ιδιώτης ψυχολόγος με γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης αναλαμβάνει περιστατικά ατομικής, οικογενειακής και θεραπείας ζεύγους.  

Από το 2017 η ψυχολόγος Νίκη Ρωμανάκη στο Ηράκλειο συνεργάζεται με το Κοινωνικό Ιατρείο Ηρακλείου και την Κίτρινη Αποστολή ενώ πραγματοποιεί ομιλίες και εργαστήρια σε συνεργασία με φορείς της πόλης όπως ο ΟΑΕΔ, ο Σύλλογος Εθελοντών Παιδείας Δήμου Ηρακλείου, ο σύλλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων The Project, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη και η εθελοντική ομάδα "Διαβάζω για τους Άλλους".