Ατομική θεραπεία

Ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες σε ατομικό επίπεδο. Μέσα από την συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία δίνεται η δυνατότητα του επαναπροσδιορισμού του εαυτού, των σχέσεων, της στάσης ζωής.  Η ιστορία ζωής ξετυλίγεται και μέσα από την αφήγηση αναδύονται τα στοιχεία εκείνα που συντελούν στην ανασύνθεση της ... 

"Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να ελευθερώσει τους ανθρώπους..."

Rolo May

  Θεραπεία οικογένειας - ζεύγους


H συστημική/οικογενειακή ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις και στα δυναμικά σχέσεων μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή και με σεβασμό στις αξίες κάθε οικογένειας/ζεύγους, φωτίζονται τα μοτίβα αλληλεπίδρασης και επαναπροσδιορίζεται το σχετίζεσθαι στις διαπροσωπικές σχέσεις.


"Δεν υπάρχουν άτομα στον κόσμο, αλλά ψήγματα οικογενειών..."

          Carl Whitaker

Ομάδες ενηλίκων / γονέων - εφήβων

Ομάδες με διάφορες θεματικές ενότητες (διαχείριση άγχους, θυμού, κατάθλιψη, πένθος, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις κλπ) για ενήλικες, γονείς ή εφήβους. Μέσα απο την δυναμική της ομάδας η θεραπευτική διαδικασία πραγματοποιείται με την ενθάρρυνση της αυτοαποκάλυψης με τις διεργασίες να συντελούνται τόσο σε εσωτερικό/ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο ...  


"Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στις περιορισμένες αντιλήψεις των άλλων να καθορίζουν τη ζωή μας"

Virginia Satir

Σεμινάρια - Διαλέξεις 


Κύκλοι Σεμιναρίων/ Διαλέξεων/ Ομιλιών με διάφορες θεματικές σχετικά με την ψυχική υγεία (οργάνωση παρεμβάσεων στο σχολείο, σχολικός εκφοβισμός, στίγμα κατά της ψυχικής νόσου, κ.α.)
Ψυχοεκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και βιωματικών δράσεων (εργαστήρια, ημερίδες).
Συνδιοργάνωση / Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια:"Δημιουργώντας νέες εκδοχές στις ιστορίες ζωής""Falling in love/Standing in love"